hvar_001

Akcijski planovi Ministarstva turizma

Sukladno najavama, Ministarstvo turizma intenzivno radi na primjeni Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, koju je u travnju usvojio Hrvatski sabor. Od 26 mjera turističke politike koje je definirala Strategija, započela je primjena 18 mjera. Dodatno, Ministarstvo turizma i Institut za turizam pripremaju akcijske planove za šest turističkih proizvoda od strateškog značaja za daljnji razvoj turizma. Tako su ovoga tjedna u Ministarstvu turizma predstavnicima javnog, privatnog, civilnog i znanstvenog sektora, koji kao dionici i sudjeluju u njihovoj izradi, po prvi puta predstavljeni nacrti akcijskih planova i to redom za „Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva“, „Nacionalni program unaprjeđenja obiteljskog smještaja“, „Nacionalni program unaprjeđenja ponude malih i obiteljskih hotela“, „Nacionalni program razvoja kongresne ponude“, „Nacionalni program razvoja socijalnog turizma“ i „Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu“, koje su predstavili Neven Ivandić, Ivo Kunst, Neda Košuta, Renata Tomljenović i Damir Krešić, iz Instituta za turizam.

„Akcijski planovi dat će detaljne smjernice i konkretne aktivnosti kako ostvariti ciljeve koje nam je zadala Strategija razvoja turizma te će biti podloga za pripremu projekata koji će se financirati iz fondova EU. Upravo korištenje EU fondova bit će jedna od glavnih poluga provedbe Strategije razvoja turizma. Kako bismo ostvarili glavni cilj Strategije, a to je ući među 20 turistički najkonkurentnijih zemalja svijeta, moramo kvalitetno pripremiti akcijske planove i konkrente projekte te ih efikasno realizirati“, istaknuo je zamjenik ministra turizma Ratomir Ivičić, inače predsjednik Međuministarskog vijeća zaduženog za praćenje provedbe Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020.

Uz zamjenika ministra, na prezentaciji su sudjelovali i pomoćnici ministra, Davor Ižaković i Želimir Kramarić, a Ministarstvo turizma u proces izrade akcijskih planova uključilo je i široki krug stručne javnosti, upravo s ciljem stvaranja što kvalitetnije podloge za provedbu Strategije.

Pomoćnik ministra turizma Želimir Kramarić najavio je kako se dovršetak predstavljenih dokumenata i njihovo završno predstavljanje planira tijekom prvog kvartala 2014. godine, te da slijedi izrada novih akcijskih planova sukladno Strategiji razvoja turizma.

Predstavljene akcijski planove možete pregledati na službenim stranicama Instituta za turizam te na službenim stranicama Ministarstva turizma – www.mint.hr.

Popis akcijskih planova:

izvor: Institut za turizam